شعبه های مدروز در سراسر دنیا

بازار وارنا

۱۸۶ ولادیسلاو ورنچیک بلوار  ۹۰۰۰

تلفن: +۳۵۹-۸۹۳ ۶۹۵۸۸۱

منطقه پدیده مرکزی

بلوار وارنا ۹۰۰۰

تلفن: +۳۵۹-۸۹۳ ۶۹۵۸۸۲

دوبی

Mall of the Emirates

تبادل چهارم، سطح ۱ شیخ زاید

تلفن: +۹۷۱-۴ ۳۴۱ ۳۶۶۶

Deira City Centre

خیابان ۸ خیابان دیرا سطح ۱

تلفن: +۹۷۱-۴ ۲۹۵ ۰۷۹۰

Mercato

ساحل جمیرا، خیابان اول، سطح اول

تلفن: +۹۷۱-۴ ۳۴۴ ۰۰۱۵

Seminyak

جلیقه ریا سمی نیک

تلفن: +۶۲-۳۶۱ ۷۳۳۴۶۲

کشور اندونزی

پارک مرکزی

Tel: +62-21 29200095

پاندوک هندوستان ۲

Tel: +62-21 75920987

پاریس ون جاوا

Tel: +62-22 82063875

شهر GANDARIA

تلفن: +۶۲-۲۱ ۲۹۰۰۷۸۰۶

بازار کهکشان

تلفن: +۶۲-۳۱ ۵۹۳۷۲۸۲