پارچه های سه بعدی با هزینه کمتر تولید می شوند

'مریم محمدی گوجانی' مخترع این طرح در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: پارچه سه بعدی از چند لایه پارچۀ دو بعدی تشکیل شده که توسط رشته سومی از نخها و با فاصله های مشخص به یکدیگردوخته شده اند.

پارچه های سه بعدی با هزینه کمتر تولید می شوند  

نخ چيست ؟

نخ بر دو نوع است. ۱ـ ریسیده شده ۲ـ ریسیده نشده

نخ چيست ؟